منبع تغذیه آزمایشگاهی

منبع تغذیه آزمایشگاهی-متغیر (به انگلیسی: Variable Power Supply) دستگاهی الکترونیکی است که برق متناوب شهر را به ولتاژ AC یا DC قابل تنظیم، تبدیل می کند.