فروشگاه اینترنتی الکترونیک
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نمودار پیشرفت ۲

سبک کوچک

[skillbar title=”” percentage=”80″ style=”small”]
[skillbar title=”” percentage=”60″ style=”small”]
[skillbar title=”” percentage=”90″ style=”small”]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[skillbar title=”” percentage=”80″ style=”small”]
[skillbar title=”” percentage=”60″ style=”small”]
[skillbar title=”” percentage=”90″ style=”small”]
[/code]
[/collapse][/collapses]

سبک بزرگ

[skillbar title=”فتوشاپ” percentage=”80″ style=”large”]
[skillbar title=”پروژه” percentage=”60″ style=”large”]
[skillbar title=”توسعه” percentage=”90″ style=”large”]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[skillbar title=”PHOTOSHOP” percentage=”80″ style=”large”]
[skillbar title=”COREL DRAW” percentage=”60″ style=”large”]
[skillbar title=”ILLUSTRATOR” percentage=”90″ style=”large”]
[/code]
[/collapse][/collapses]

سبک دایره

[skillbar title=”فتوشاپ” percentage=”80″ color=”#e74847″ style=”circle”][skillbar title=”توسعه” percentage=”60″ color=”#e74847″ style=”circle”][skillbar title=”پروژه” percentage=”90″ color=”#e74847″ style=”circle”]