لاجیک آنالیزر

برای مشاهده تعداد زیادی سیگنال از دستگاهی به نام لاجیک آنالایزر (به انگلیسی: logic analyzer)استفاده میشود. لاجیک آنالایزرها دارای 8 تا 64 کانال هستند که البته لاجیک بوده و تنها قادر به دریافت 1 و 0 هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.