کلمپ آمپرمتر

آمپر متر کلمپی (به انگلیسی: Clamp Ammeter)، دستگاهی برای اندازه گیری جریان (AC,DC) در مقیاس های بالا می باشد.