اسیلوسکوپ آنالوگ دیجیتال

اسیلوسکوپ آنالوگ-دیجیتال (به انگلیسی: analog digital oscilloscope) همان اسیلوسکوپ آنالوگ حافظه دار می باشد که امکان مشاهده ولتاژ را فراهم می‌کند. غالباً مقدار ولتاژ به صورت نموداری دوبعدی نمایش داده می‌شود که محور افقی، زمان و محور عمودی آن ولتاژ است. از نوسان‌نما عموماً برای نمایش دقیق موج استفاده می‌شود. علاوه بر دامنه، معمولاً نوسان‌نماها قادر به اندازه‌گیری و نمایش دیگر پارامترها مانند عرض پالس، دوره تناوب و زمان بین دو حادثه (مانند وقوع دو پیک) هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.