LCR متر

LCR متر (به انگلیسی: LCR Meter) دستگاه اندازه گیری الکترونیکی جهت اندازه گیری سه مولفه سلف (L)، خازن (C) و مقاومت (R) می باشد. این دستگاه در 2 مدل دستی (پرتابل) و رومیزی تولید می شود.