LCR متر دستی

LCR متر دستی (به انگلیسی: Handheld LCR Meter) دستگاه اندازه گیری الکترونیکی پرتابل جهت اندازه گیری سه مولفه سلف (L)، خازن (C) و مقاومت (R) می باشد.