منبع تغذیه DC

منبع تغذیه DC (جریان مستقیم)، (به انگلیسی: DC Power Supply) دستگاهی الکترونیکی است که برق متناوب شهر را به ولتاژ DC قابل تنظیم، تبدیل می کند.