فروشگاه اینترنتی امجد الکترونیک
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری ۱

 

[pricing_table style=”style1″]
[pricing size=”one-first” featured=”no” plan=”استاندارد” cost=”19ریال” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”هم اکنون بخرید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۵ پروژه
 • ۵ توسعه
 • طراحی وبسابت
 • ۱۰ کارهای ما
 • پروژه های انجام شده

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”حق بیمه” cost=”39ریال” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”هم اکنون بخرید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۱۰ پروزه
 • ۱۵ طراحی
 • وبسایت
 • ۲۰ گرافیک
 • توسعه

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”yes” plan=”حرفه ای” cost=”59ریال” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”هم اکنون بخرید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ توسعه
 • وبسایت
 • ۵۰ گرافیک
 • تحقیق و بررسی

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”بعلاوه” cost=”99ریال” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”هم اکنون بخرید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۳۰ محصول
 • ۱۰۰ پروژه
 • وبسایت
 • ۱۵۰ گرافیک
 • توسعه

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”حداکثر” cost=”199ریال” per=”ماه” button_url=”#” button_text=”هم اکنون بخرید” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • پروژه
 • توسعه
 • وبسایت
 • گرافیک
 • عکاسی

[/pricing]
[/pricing_table]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[pricing_table style=”style1″]
[pricing size=”one-first” featured=”no” plan=”Standar” cost=”$19″ per=”month” button_url=”#” button_text=”Sign up now” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۵ Projects
 • ۵ GB Storage
 • Unlimited Users
 • ۱۰ GB Bandwith
 • Enhanced Security

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”Premium” cost=”$39″ per=”month” button_url=”#” button_text=”Sign up now” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۱۰ Projects
 • ۱۵ GB Storage
 • Unlimited Users
 • ۲۰ GB Bandwith
 • Enhanced Security

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”yes” plan=”Professional” cost=”$59″ per=”month” button_url=”#” button_text=”Sign up now” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۱۵ Projects
 • ۳۰ GB Storage
 • Unlimited Users
 • ۵۰ GB Bandwith
 • Enhanced Security

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”Plus” cost=”$99″ per=”month” button_url=”#” button_text=”Sign up now” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۳۰ Projects
 • ۱۰۰ GB Storage
 • Unlimited Users
 • ۱۵۰ GB Bandwith
 • Enhanced Security

[/pricing]

[pricing size=”” featured=”no” plan=”Maximum” cost=”$199″ per=”month” button_url=”#” button_text=”Sign up now” button_color=”gold” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • Unlimited Projects
 • Unlimited Storage
 • Unlimited Users
 • Unlimited Bandwith
 • Enhanced Security

[/pricing]
[/pricing_table]
[/code]
[/collapse][/collapses]

جدول قیمت گذاری ۲

[pricing_table style=”style2″]
[pricing style=”style2″ size=”tab-first” featured=”no” description=”طرح کلاسیک” plan=”استاندارد” cost=”5″ per=”هرماه” button_url=”#” button_text=”انتخاب طرح” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”ریال”]

 • ۱۰گیگابایت
 • ۵ مگابایت
 • ۱۰۰کیلوبایت

[/pricing]

[pricing style=”style2″ size=”tab-two” featured=”no” description=”بهترین انتخاب” featured=”no” plan=”تجارت” cost=”10″ per=”هرماه” button_url=”#” button_text=”انتخاب طرح” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”ریال”]

 • ۲۰گیگابایت
 • ۱۵ مگابایت
 • ۲۰گیگابایت
 • ۱۵۰کیلویابت

[/pricing]

[pricing style=”style2″ size=”tab-three” featured=”no” description=”طرح تشویقی” plan=”حق بیمه” cost=”25″ per=”هرماه” button_url=”#” button_text=”انتخاب طرح” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”ریال”]

 • گیگابایت
 • مگابایت
 • کیلوبایت

[/pricing]
[/pricing_table]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[pricing_table style=”style2″]
[pricing style=”style2″ size=”tab-first” featured=”no” description=”Classic plan” plan=”Standart” cost=”5″ per=”PER MONTH” button_url=”#” button_text=”Choose plan” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”$”]

 • ۱۰GB file storage
 • ۵ new pages
 • ۱۰۰GB monthly data transfer

[/pricing]

[pricing style=”style2″ size=”tab-two” featured=”no” description=”Best choice” featured=”no” plan=”Business” cost=”10″ per=”PER MONTH” button_url=”#” button_text=”Choose plan” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”$”]

 • ۲۰GB file storage
 • ۱۵ new pages
 • ۱۵۰GB monthly data transfer

[/pricing]

[pricing style=”style2″ size=”tab-three” featured=”no” description=”Unlimited features” plan=”Premium” cost=”25″ per=”PER MONTH” button_url=”#” button_text=”Choose plan” button_target=”self” button_rel=”nofollow” currency=”$”]

 • Unlimited file storage
 • Unlimited new pages
 • Unlimited monthly data transfer

[/pricing]
[/pricing_table]
[/code]
[/collapse][/collapses]

 

 

جدول قیمت گذاری ۳

 

[pricing_table style=”style3″]

[pricing style=”style3″ featured=”no” plan=”بسیج” cost=”32ریال” per=”روزی” button_url=”#” button_text=”اکنون سفارش دهید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۱۰ گیگ
 • ۵۰مگا
 • ۲۰ کیلو
 • پژوهش
 • توسعه

[/pricing]

[pricing style=”style3″ featured=”no” plan=”استاندارد” cost=”50ریال” per=”روزی” button_url=”#” button_text=”اکنون سفارش دهید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۵ گیگ
 • ۵۰ مگا
 • ۷۰ کیلو
 • ۱۰ میلی
 • ۲۴/۷سی سی
 • ۲۴/۷ میلی

[/pricing]

[pricing style=”style3″ featured=”no” description=”Just give it a try.” plan=”عالی” cost=”80ریال” per=”روزی” button_url=”#” button_text=”اکنون سفارش دهید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۱۰ گیگ
 • ۵۰مگا
 • ۲۰ کیلو
 • پژوهش
 • ۲۴/۷ میلی

[/pricing]
[/pricing_table]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[pricing_table style=”style3″]
[pricing style=”style3″ featured=”no” plan=”BASIC” cost=”$32″ per=”mo” button_url=”#” button_text=”ORDER NOW” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۱ GB space
 • ۱۰ GB Bandwidth
 • ۱۰ Portfolio Items

[/pricing]

[pricing style=”style3″ featured=”no” plan=”STANDARD” cost=”$50″ per=”mo” button_url=”#” button_text=”ORDER NOW” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۵ GB space
 • ۵۰ GB Bandwidth
 • ۷۰ Portfolio Items
 • ۱۰ Video Uploads
 • ۲۴/۷ Support

[/pricing]

[pricing style=”style3″ featured=”no” description=”Just give it a try.” plan=”PRO” cost=”$80″ per=”mo” button_url=”#” button_text=”Sign up now” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]

 • ۱۰ GB space
 • Unlimited Bandwidth
 • ۲۰ Video Uploads
 • Premium Email Support
 • Premium Phone Support
 • ۲۴/۷ Support

[/pricing]
[/pricing_table]
[/code]
[/collapse][/collapses]

 

 

جدول قیمت پایه

[pricing_table style=”basic”]
[pricing style=”basic” featured=”no” cost=”0″ size=”tab-firts” currency=”ریال” per=”استاندارد” button_url=”#” button_text=”خرید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]

[pricing style=”basic” cost=”20″ size=”tab-two” currency=”ریال” per=”حرفه ای” featured=”yes” button_url=”#” button_text=”خرید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]

[pricing style=”basic” cost=”40″ size=”tab-three” currency=”ریال” per=”عالی” button_url=”#” button_text=”خرید” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]
[/pricing_table]
[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[pricing_table style=”basic”]
[pricing style=”basic” featured=”no” cost=”0″ size=”tab-firts” currency=”$” per=”FREEUSER” button_url=”#” button_text=”GET” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]

[pricing style=”basic” cost=”20″ size=”tab-two” currency=”$” per=”POWERUSER” featured=”yes” button_url=”#” button_text=”BUY” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]

[pricing style=”basic” cost=”40″ size=”tab-three” currency=”$” per=”MADUSER” button_url=”#” button_text=”BUY” button_target=”self” button_rel=”nofollow”]
[/pricing]
[/pricing_table]
[/code]
[/collapse][/collapses]