جدول قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری ۱

 


استاندارد
19ریال/ماه

 • ۵ پروژه
 • ۵ توسعه
 • طراحی وبسابت
 • ۱۰ کارهای ما
 • پروژه های انجام شده

حق بیمه
39ریال/ماه

 • ۱۰ پروزه
 • ۱۵ طراحی
 • وبسایت
 • ۲۰ گرافیک
 • توسعه

بعلاوه
99ریال/ماه

 • ۳۰ محصول
 • ۱۰۰ پروژه
 • وبسایت
 • ۱۵۰ گرافیک
 • توسعه

حداکثر
199ریال/ماه
 • پروژه
 • توسعه
 • وبسایت
 • گرافیک
 • عکاسی[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]

Standar
$19/month

 • ۵ Projects
 • ۵ GB Storage
 • Unlimited Users
 • ۱۰ GB Bandwith
 • Enhanced Security

Premium
$39/month

 • ۱۰ Projects
 • ۱۵ GB Storage
 • Unlimited Users
 • ۲۰ GB Bandwith
 • Enhanced Security

Plus
$99/month

 • ۳۰ Projects
 • ۱۰۰ GB Storage
 • Unlimited Users
 • ۱۵۰ GB Bandwith
 • Enhanced Security

Maximum
$199/month
 • Unlimited Projects
 • Unlimited Storage
 • Unlimited Users
 • Unlimited Bandwith
 • Enhanced Security[/code]
[/collapse][/collapses]

جدول قیمت گذاری ۲


استاندارد

طرح کلاسیک

 • ۱۰گیگابایت
 • ۵ مگابایت
 • ۱۰۰کیلوبایت

ریال

5
هرماه

تجارت

بهترین انتخاب

 • ۲۰گیگابایت
 • ۱۵ مگابایت
 • ۲۰گیگابایت
 • ۱۵۰کیلویابت

ریال

10
هرماه

حق بیمه

طرح تشویقی
 • گیگابایت
 • مگابایت
 • کیلوبایت

ریال

25
هرماه