فروشگاه اینترنتی امجد الکترونیک
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جعبه هشدار

رنگ پس زمینه

[alert class=”alert” type=”bg-red” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”bg-blue” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”bg-orange” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”bg-green” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”bg-violet” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[alert class=”alert” type=”bg-red” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”bg-blue” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”bg-orange” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”bg-green” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”bg-violet” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fff”]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]
[/code]
[/collapse][/collapses]

رنگ قاب

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#e74847″ border=”#e74847″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#3f9dd3″ border=”#3f9dd3″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fb9220″ border=”#fb9220″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#8dbe3f” border=”#8dbe3f”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#a44ec4″ border=”#a44ec4″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#e74847″ border=”#e74847″]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#3f9dd3″ border=”#3f9dd3″]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fb9220″ border=”#fb9220″]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#8dbe3f” border=”#8dbe3f”]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#a44ec4″ border=”#a44ec4″]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[/code]
[/collapse][/collapses]

بدون حاشیه

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#e74847″ border=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#3f9dd3″ border=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fb9220″ border=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#8dbe3f” border=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#a44ec4″ border=””]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/alert]

[collapses class=”collapses-style3″ type=”toggle” tag=”div”]
[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#e74847″ border=””]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#3f9dd3″ border=””]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#fb9220″ border=””]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#8dbe3f” border=””]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]

[alert class=”alert” type=”none-border” dismiss=”false” tag=”div” icon=”icon-flag-alt” color=”#a44ec4″ border=””]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/alert]
[/code]
[/collapse][/collapses]